nasze serwisy:LKS Orze Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Stra Poarna |Kana Youtube

Sobota, 2024.04.13 :: Przemysawa, Idy - temperatura 20.9°C - pr�dko�� wiatru 13.7km/h [ zobacz histori� ]

Syrion Internet Telefon TelewizjaParafia Tr�jcy Przenaj�wi�tszej w Palowicach

2022-11-16

Zielone Centrum Edukacji „Dolina Jesionka”

„Jeli moesz sobie co wymarzy, moesz to zrobi” (Walt Disney). To cytat, który Agnieszka Ganiek, Klaudia Szostok i Beata Krtosz – czyli Zarzd Fundacji GaSzo, wybray jako motyw przewodni swoich dziaa. Z ich marze o lepszym wiecie rodz si pomysy na projekty. I tak byo tym razem. Fundacja aplikowaa o rodki finansowe do Narodowego Instytutu Wolnoci – Centrum Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego w ramach Rzdowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich i uzyskaa dofinansowanie 

» przeczytaj wi�cej

wa�ne telefony i adresyrozk�ad jazdy 312
Czerwionka-Leszczyny w Palowice.NET
Starostwo Rybnik w Palowice.NET
�l�skie, pozytywna energia w Palowice.NET
Be�k w Palowice.NET
Rybnik w Palowice.NET
MOK Czerwionka-Leszczyny w Palowice.NET

Artyku�y

Dzie Kartofla w Palowicach

Dzie Kartofla w Palowicach - 2017W ostatni sobot wrzenia w Palowicach na terenie Szkoy Podstawowej odbyo si kolejne wydarzenie integrujce mieszkaców – Dzie Kartofla. Tym razem Fundacja Auxilium, Sotys i Rada Soecka Palowic, Dyrektor i Rada Rodziców Szkoy Podstawowej w Palowicach wspólnie zorganizowali wydarzenie, którego gównym bohaterem byy kartofle, a odbiorcami dzieci i ich rodziny. Dzie Kartofla by trzecim, a zarazem ostatnim wydarzeniem kulturalnym realizowanym w ramach projektu Aktywne Palowice dofinansowanego z budetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

» przeczytaj wi�cej

Najlepsza strona so�ectwa w woj. �l�skim
Koty Norweskie Le�ne Palowice.NET
Palowice w obiektywie, galeria fotografii