nasze serwisy:LKS Orze Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Stra Poarna |Kana Youtube

Poniedzia�ek, 2024.07.22 :: Bolesawa, Marii - temperatura 26.1°C - pr�dko�� wiatru 4.7km/h [ zobacz histori� ]

LZ Studio HandmadeParafia Tr�jcy Przenaj�wi�tszej w Palowicach

2022-11-16

Zielone Centrum Edukacji „Dolina Jesionka”

„Jeli moesz sobie co wymarzy, moesz to zrobi” (Walt Disney). To cytat, który Agnieszka Ganiek, Klaudia Szostok i Beata Krtosz – czyli Zarzd Fundacji GaSzo, wybray jako motyw przewodni swoich dziaa. Z ich marze o lepszym wiecie rodz si pomysy na projekty. I tak byo tym razem. Fundacja aplikowaa o rodki finansowe do Narodowego Instytutu Wolnoci – Centrum Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego w ramach Rzdowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich i uzyskaa dofinansowanie 

» przeczytaj wi�cej

wa�ne telefony i adresyrozk�ad jazdy 312
Czerwionka-Leszczyny w Palowice.NET
Starostwo Rybnik w Palowice.NET
�l�skie, pozytywna energia w Palowice.NET
Be�k w Palowice.NET
Rybnik w Palowice.NET
MOK Czerwionka-Leszczyny w Palowice.NET

Artyku�y

Historia czyli Dzieje Palowic od 1308-1918 roku

Palowice - Historia od 1308 roku
Pierwszy urzdowy dokument o Palowicach pochodzi z 1308 roku i sporzdzony zosta w Raciborzu. Mianowicie, 25 lutego tego roku, ksi raciborski Leszek daruje "Cocolug", czyli Hochoóg w Palowicach, swojemu wiernemu sudze Dominikowi i to na wasno. Mimo, e przysióek Hochoóg dosta si w rce prywatne, Palowice jako wie przez pótora wieku naleay do bezporednich woci ksit raciborskich. Byy w prawdzie na krótko razem z orami zastawione ksitom cieszyskim, ale niebawem wróciy znowu do ksit raciborskich.

Po mierci Jana I rzdy w ksistwie raciborskim przejmuje jego syn Jan II, zwany te "elaznym", który wada do 1424 r. Zaraz po lubie w 1407 r. wyznacza swej onie Helenie w doywotnie posiadanie ziemi pszczysk z Pszczyn, Mikoowem i Bieruniem. Pi lat póniej, w 1412 r., ksi Jan II terytorium te powiksza jeszcze dodatkowo o wsie Pielgrzymowice, Pawowice, Warszowice i Woszczyce.

» przeczytaj wi�cej

Najlepsza strona so�ectwa w woj. �l�skim
Koty Norweskie Le�ne Palowice.NET
Palowice w obiektywie, galeria fotografii