nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

Poniedziaďż˝ek, 2024.07.22 :: Bolesława, Marii - temperatura 29°C - prďż˝dko�� wiatru 6.8km/h [ zobacz historiďż˝ ]

Koło Gospodyń Wiejskich

nawigacja: Organizacje » Koło Gospodyń Wiejskich

Powstało w 1955r. jego założycielkami były Agnieszka Morcinek, Maria Blinda i Elżbieta Gorzawska. Tworzyły one zarząd KGW do 1990r. W skład nowego Zarządu wybrane zostały: Elfryda Grzegorzek (przewodnicząca) Jadwiga Gembalczyk, Anna Słupik, Krystyna Musioł, Halina Kania, Regina Bieniek, Maria Brząkalik, Lidia Kempny, Anna Lip i Bogusława Gembalczyk. W sumie palowickie KGW liczy obecnie 68 członkiń. Działalność KGW w swojej 50-letniej historii w zależności od potrzeb dotykała różnych dziedzin życia sołectwa. Prowadzono zbiorowy zakup piskląt, we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego organizowano różnego rodzaju kursy i szkolenia, pokazy żywieniowe, konkursy ogródków warzywnych i przydomowych, wdrożenia nowych odmian warzyw, ziół i roślin ozdobnych. W okresie gdy nie było w sołectwie Ośrodka Zdrowia, KGW pomagało przy organizacji "Białych Niedziel", które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Z zakresu działalności kulturalnej należy wymienić uczestnictwo w organizowaniu tzw. "Turnieju Wsi", w których brały udział wszystkie wsie należące do gminy. Nieprzerwanie KGW włącza się w organizowanie korowodu dożynkowego. Członkinie KGW służą pomocą przy organizacji różnych imprez kulturalnych, cotygodniowych gier i zabaw dla dzieci w czasie wakacji oraz wyjazdów na wystawy rolnicze "Polagra" do Poznania i pokazy upraw. Koło Gospodyń Wiejskich, Palowice - Karolinki 2005Za działalność na rzecz środowiska KGW zostało uhonorowane następującymi wyróżnieniami: 1988r. - dyplom uznania za kultywowanie, upowszechnianie postępu oraz pracę społeczną na rzecz środowiska przyznany przez Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych.; 2000r. - dyplom z okazji 50-lecia istnienia i działalności za długoletnią i nieprzerwaną pracę w środowisku na rzecz kobiet., zaangażowanie i troskę o wspólne dobro, pielęgnowanie tradycji kultury i obyczajów ziemi śląskiej. Oprócz działalności w sołectwie członkinie KGW chętnie uczestniczą w konkursach i imprezach promujących naszą gminę. Pracowały przy organizacji Samorządowego święta Rowerowego, brały udział w konkursie potraw regionalnych "Nasze Kulinarne Dziedzictwa" na szczeblu gminy i powiatu, za co zostały wyróżnione dyplomem i Pucharem Starosty Rybnickiego, dwukrotnie wykonały gminną koronę dożynkową na dożynki powiatowe. W 2005r. w konkursie na "Najładniejszą Koronę Dożynkową" zdobyły I miejsce.

Podczas obchodów 50-lecia KGW zostały wręczone odznaczenia i dyplomy. Andrzej Krawczyk - prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - najważniejszym z wyróżnień, Orderem Matki Serca, uhonorował Irenę Maruszczyk, Justynę Stania i Monikę Słupik. Odznaką za zasługi dla Kółek Rolniczych wyróżnieni zostali Alojzy Neuman, Jerzy Musioł, Leon Kokot oraz Elfryda Grzegorzek. Jednak najliczniejszą grupę uhonorował burmistrz Marek Kornas, wręczając zasłużonym członkiniom KGW dyplomy za długoletnią działalność społeczną. Wyróżnione zostały: Teresa Biernat, Maria Blinda, Maria Brząkalik, Julia Cofalik, Dorota Dyrda, Magda Owczorz, Krystyna Gembalczyk, Irena Honisz, Renata Huczała, Otylia Józefiak, Maria Jurczyga, Elfryda Kasperczyk, Anna Kopiec, Krystyna Krupa, Wanda Krzykała, Agnieszka Miłek, Helena Muras, Weronika Neuman, Aniela Piwowarska, Eugenia Porwolik, Alicja Rasek, Teresa Sładek, Cecylia Smolorz, Maria Smyczek, Małgorzata Smorzik.

W 2005 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Palowicach zostało uhonorowane statuetką Karolinki.

Poleďż˝ na Facebook