nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

ďż˝roda, 2024.06.19 :: Gerwazego, Protazego - temperatura 25.5°C - prďż˝dko�� wiatru 6.8km/h [ zobacz historiďż˝ ]

Położenie geograficzne

nawigacja: Palowice » Położenie geograficznePalowice leżą w środkowej części Kotliny Raciborsko – Oświęcimskiej, na granicach Płaskowyżu Rybnickiego, Działu Golejowskiego, Działu Pszczyńskiego i Równiny Gostyni.

Kotlina Raciborsko – Oświęcimska rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach oprócz północy od Palowic, gdzie od koryta rzeki Bierawki w Bełku, wznosi się góra Ramża, która wyznacza początek Garbu Mikołowskiego – zupełnie innej krainy geograficznej – Wyżyny Śląskiej.

Dział Golejowski, który jest głównym szerokim pasmem Kotliny Raciborsko – Oświęcimskiej, rozciąga się w kierunku zachodnim, przez Szczejkowice i Stanowice. Płaskowyż Rybnicki, którego granicą staje się górny bieg rzeki Rudy, bierze swój początek na południe od Palowic – w Żorach i Rowniu. Dział Pszczyński rozszerza swoje pasmo po stronie wschodniej, za Woszczycami, począwszy od Rudziczki i Suszca, a Równina Gostyni rozlega się na wschód, ale w sąsiedztwie Garbu Mikołowskiego biorąc początek od Zazdrości i Gardawic.

Palowice - położenie geograficzne

Palowice znajdują się w prawie tym samym pasie położenia geograficznego co Żory (18°43’ długości geograficznej wschodniej, oraz 50°06’ szerokości geograficznej północnej; Żory natomiast 18°42’ i 50°03’).
„Palowicki” równoleżnik przechodzi przez następujące miejscowości, leżące w najbliższej okolicy: na wschód – przez Mościska, Gostyń, Tychy, Chełmek i Libiąż; na zachód – przez Szczejkowice, Rybnik, Gaszowice i Racibórz.
Natomiast południk „palowicki” przechodzi m.in. na północy przez Bełk, Dębieńsko, Gierałtowice i Sośnicę; a na południu przez Kleszczów, Warszowice, Pawłowice Śląskie i Zbytków.

Względna wysokość Kotliny Raciborsko – Oświęcimskiej waha się w granicach od 200 do 300 m n.p.m. Palowice leżą na wysokości 250-280 m n.p.m.
Poziomica 280 m odcina niewielki skrawek wsi od przecięcia się granicy z ul. Szeroką po Urbasówkę.
Poziomica 270 m wyznacza m.in. cały teren od ul. Zazdrosnej po ul. Szeroką, podleśną część Kolonii, cały teren od ul. Bełkowskiej aż po granicę z Szczejkowicami i po stawy na Wytrzęsowie, oraz za Wytrzęsowem – kompleksy leśne, graniczące z Nową Wsią.
Najniższą poziomicą – 250 m są objęte tereny wodno – łąkowe Garbocza, Łanucha, Wytrzęsowa, Jesionki i Hochołóga.

Najniższymi punktami wysokościowymi w Palowicach są m.in. takie miejsca, jak: ujście potoku palowickiego do Jesionki – 249,8 m , początek grobli na Nowym Stawie – 253,0 m , oraz łąki pomiędzy szkołą, a Kolonią – również 253,0 m n.p.m.
Poleďż˝ na Facebook