nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

ďż˝roda, 2024.06.19 :: Gerwazego, Protazego - temperatura 21.6°C - prďż˝dko�� wiatru 28.1km/h [ zobacz historiďż˝ ]

dr Stanisław Pyszny

nawigacja: Palowice » Palowiczanie » dr Stanisław Pyszny
Powi�zane artyku�y:
dr Stanisław Pyszny - PalowiceUrodził się 22 maja 1937r. w Radlinie. Z Czerwionką związany jest od 1961r., tj. od ukończenia Studium Nauczycielskiego w Raciborzu i podjęcia pracy. W 1965r. uzyskał tytuł magistra historii, kończąc Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach, zaś w 1979r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach obronił pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych. Ponadto posiada dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje z zakresu nauczania wychowania fizycznego oraz tytuł instruktora piłki nożnej i piłki ręcznej.

Od 1961r. rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2, a następnie w Szkole Podstawowej nr 5 (obecnie Zespół Szkół nr 3). W latach 1970-1976 kierował Szkołą Podstawową nr 2. We wrześniu 1976r. podjął pracę w Inspektoracie Oświaty i Wychowania w naszym mieście - najpierw jako zastępca, zaś od września 1981r. jako inspektor.

We wrześniu 1990r. przeszedł na emeryturę, jednakże czynny w zawodzie był do 2003r. pracując w Szkole Podstawowej nr 8 oraz Ośrodku Pracy Pozaszkolnej.

Pedagog i wychowawca dzieci i młodzieży z terenu Czerwionki, Czuchowa, Dębieńska, Stanowic, a obecnie Palowic. Jego uczniowie byli laureatami oraz finalistami olimpiad i konkursów historycznych na szczeblu wojewódzkim. Jako trener z powodzeniem w latach 1965-1975 prowadził drużynę trampkarzy i juniorów KS "23 Górnik" Czerwionka. Będąc nauczycielem w SP nr 2, a później w SP nr 6 kilkakrotnie doprowadził szkolone przez siebie drużyny piłki ręcznej chłopców i dziewcząt do finałów wojewódzkich rozgrywek w tej dyscyplinie. Sukcesy ogólnopolskie odnosili także jego wychowankowie grający w szachy i reprezentujący SP nr 2 w Czerwionce. Stanisław Pyszny był także inicjatorem powstania w 1976r. Szkolnych Igrzysk Młodzieży, które na terenie naszej gminy odbywają się do dnia dzisiejszego, pozwalając na sportową rywalizację uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na wzór rywalizacji olimpijskiej.

Jako Inspektor Oświaty i Wychowania swoimi działaniami oraz osobistym zaangażowaniem przyczynił się do realizacji następujących inwestycji, powstałych na terenie naszej Gminy:
  • budowy sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych w Czerwionce i Czuchowie
  • budowy nowej szkoły i sali gimnastycznej w Książenicach
  • rozbudowy SP 1 w Leszczynach i Przedszkola Nr 6 w Czerwionce
  • budowy Przedszkola Nr 11 w Leszczynach
Za swoją pracę otrzymał wiele odznaczeń państwowych i branżowych. Dnia 30 grudnia 2008r. został wyróżniony nagrodą Karolinka.

[ źródło: "KURIER Miesięcznik Lokalny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" styczeń 2009 ]
Poleďż˝ na Facebook