nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

Sobota, 2024.03.02 :: Heleny, Radosława - temperatura 6.8°C - prďż˝dko�� wiatru 0km/h [ zobacz historiďż˝ ]

Bernard Strzoda

nawigacja: Palowice » Rada Sołecka » Bernard Strzoda
Powi�zane artyku�y:
Bernard Strzoda - sołtys PalowicUrodził się 5 sierpnia 1956 roku w Palowicach, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego i prowadzi własne gospodarstwo rolne.

Z zawodu jest elektromechanikiem. Pracował w mikołowskiej Fabryce Transformatorów, następnie w leszczyńskich Zakładach Drobiarskich.

W latach 1996-2016, przez okres pięciu kadencji, pełnił funkcję sołtysa sołectwa Palowice. W 2002 roku w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Gazetę Sołecką oraz Senacką Komisję Współpracy z Samorządami w kategorii Inwestycji komunalnych, został wyróżniony tytułem „Sołtysa Roku”.


W czasie pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie Palowice, dzięki staraniom Pana Bernarda Strzody, udało się między innym zrealizować następujące przedsięwzięcia:

 • telefonizację sołectwa

 • wyremontowanie wszystkich dróg gminnych sołectwa oraz głównych dróg dojazdowych do Palowic

 • poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę chodników dla pieszych przy głównych drogach oraz zabudowano dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego

 • dobudowano nowe skrzydło Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne wraz z zapleczem

 • zmodernizowano budynki: Ośrodka Zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej, Klubu Sportowego

 • przy Szkole Podstawowej zbudowano ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią

 • zagospodarowano park przy ul. Dębowej pod kątem rekreacyjno-wypoczynkowym, odwodniono tereny narażone na zalewanie w sołectwie

 • wykonano wiele innych prac inwestycyjnych i remontowych służących poprawie warunków życia mieszkańców


Bernard Strzoda jest również jednym z inicjatorów organizacji Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich oraz Dożynek Powiatowych Powiatu Rybnickiego – wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych Powiatu Rybnickiego.

W okresie pełnienia funkcji Sołtysa był również współorganizatorem wielu lokalnych oraz ponadlokalnych imprez kulturalnych, które stały się wizytówką Sołectwa Palowice.

Są to między innymi: organizacja w Sołectwie Palowice Dożynek Powiatowych Powiatu Rybnickiego w 2008 i 2012 roku, reaktywowanie „Turnieju Wsi” sołectw Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w 2009 roku, organizacja dożynek sołeckich, festynów, imprez plenerowych, spotkań noworocznych z mieszkańcami. W wydarzenia te angażowana była młodzież oraz dzieci szkolne.

W latach 1997 - 2006 był delegatem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Śląskiej Izby Rolniczej. W ramach tej działalności od 2002 roku do 2006 roku pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Śląskiej Izby Rolniczej w Rybniku.

Od 2009 roku do nadal jest też Przewodniczącym Zarządu Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Czerwionce-Leszczynach.

Bernard Strzoda był również jednym z członków grupy inicjatywnej powołania Stowarzyszenia Ruch Rozwoju Gminy.

Od 1998 roku aktywnie działa także w Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach: w latach 1998-2006 jako przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Leśnictwa, w latach 2006 - 2014 przewodniczył pracom Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy oraz był Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, a obecnie - od 2014 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.


Za swoją działalność został też odznaczony:

 • Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP

 • Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego

 • Brązowym, Srebrnym i Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa

 • Medalem 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce i Leszczynom

Dnia 29 grudnia 2016 roku został wyróżniony nagrodą Karolinka.
 
źródło: Czerwionka-Leszczyny
Poleďż˝ na Facebook