nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

Niedziela, 2020.05.31 :: Anieli, Petroneli - temperatura 9.4°C - prędkość wiatru 16.2km/h [ zobacz historię ]

pokaż/ukryj ekran logowania

Od października segreguj żużel i popiół

nawigacja: Strona główna » Archiwum: Aktualności » Od października segreguj żużel i popiółOd 1 października zmienia się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zmiany wprowadzają dodatkową frakcję odpadów - żużel i popiół. Jest to podyktowane ograniczeniem ilości składowanych odpadów, efektywniejszym przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz ograniczeniem kosztów opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Do tej pory mieszkańcy segregowali papier, szkło, odpady biodegradowalne, tworzywa sztuczne, a od października piątą frakcję stanowić będzie żużel i popiół.

Skąd ta potrzeba? „W naszej gminie stale przybywa śmieci. Ilości oddawanych przez mieszkańców odpadów rosną znacznie z roku na rok - zaznacza Elżbieta Student, naczelnik wydziału gospodarowania odpadami w UGiM Czerwionka-Leszczyny. - W 2017 roku odebraliśmy łącznie ponad 20 tys. ton odpadów, co oznacza, że jeden mieszkaniec produkuje ok. 550 kg śmieci rocznie! Warto dodać, że w 2013 roku odebrano aż o 7 tysięcy ton odpadów mniej. Te wskaźniki są niestety niepokojące i nie napawają optymizmem. Oczywiście, dobrze, że nasze śmieci trafiają do worków i kubłów, a nie do lasu, ale coraz większe ilości odpadów, to także większe opłaty ponoszone przez mieszkańców. Wytwarzamy śmieci i - dla dobra nas wszystkich - musimy starać się jak najwięcej z nich zagospodarować, przetworzyć” - dodaje E. Student.

Wydzielenie kolejnej frakcji ma także ułatwić realizację wytycznych unijnych. Zgodnie z przepisami, w roku 2017 segregacji powinno było podlegać 20 procent odpadów. Tymczasem, w roku 2018 wskaźnik ten wynosi 30 procent, w roku przyszłym będzie to 40 procent, a za dwa lata już 50 procent odpadów musi zostać poddanych recyklingowi. To ogromne wyzwanie.

Niedotrzymanie tych parametrów naraża gminę na dotkliwe kary. „Wyodrębnienie popiołu jako osobnej frakcji odpadów, ma docelowo zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych, Popiół jest odpadem, który można zagospodarować w sposób ekologiczny. Co ważne dla mieszkańców, tę frakcję łatwo wydzielić spośród innych” - mówi E. Student. 
W związku z planowanymi zmianami, warto zaopatrzyć się w osobny pojemnik służący do gromadzenia żużlu i popiołu. Pojemnik ten powinien być w kolorze szarym, z napisem „Żużel i popiół” (pojemniki o pojemności 120 l, 240 l lub 1100 l z tworzywa sztucznego lub ocynkowane). Nowa frakcja odpadów podlegająca segregacji - żużel i popiół - odbierana będzie w okresie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) raz w miesiącu.

  • Od października do kwietnia popiół i żużel odbierany będzie raz w miesiącu
  • Od maja do września, ze względów ekonomicznych, żużel i popiół odbierany będzie łącznie z odpadami zmieszanymi
  • Od listopada do marca odpady zmieszane odbierane będą raz w miesiącu
  • Od kwietnia do października odpady zmieszane odbierane będą co dwa tygodnie


Przypominamy również mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach domowych.

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców.

Gmina i Miasto zapewnia, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór każdej ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, dlatego spalanie odpadów w piecach w celu obniżenia rachunku na śmieci jest nieuzasadnione, a dym ze spalanych w domowych piecach śmieci ma duszący zapach oraz zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska, tj.: rakotwórcze pyły, zanieczyszczenie metalami ciężkimi, dioksyny i furany. Spalanie w piecach domowych śmieci powoduje także osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego, przyczyniając  się do pożaru domu.

źródło: Czerwionka-Leszczyny

 

Poleć na Facebook

Dodaj komentarz:

zaloguj się lub zarejestruj aby dodać komentarz