nasze serwisy:LKS Orzeł Palowice |Parafia Palowice.NET |Ochotnicza Straż Pożarna |Kanał Youtube

Wtorek, 2018.05.22 :: Julii, Heleny - temperatura 9.3°C - prędkość wiatru 0km/h [ zobacz historię ]

pokaż/ukryj ekran logowania

Zmiany w podatku od nieruchomości

nawigacja: Strona główna » Archiwum: Aktualności » Zmiany w podatku od nieruchomościUrząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje podatników o wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:
 
 • od gruntów:  
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni (poprzednio 0,88  zł - przyp. red.)
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni (poprzednio 4,51 zł - przyp. red.)
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,44 zł od 1 m2 powierzchni (poprzednio 0,43 zł - przyp. red.)
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni
 • od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (poprzednio 0,73 zł - przyp. red.)
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (poprzednio 22,83 zł - przyp. red.)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (poprzednio 9,75 zł - przyp. red.)
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (poprzednio 4,05 zł - przyp. red.)
  • garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 7,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (poprzednio 7,66 zł - przyp. red.)
  • pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych powyżej w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (poprzednio 5,15 zł - przyp. red.)
 • od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (poprzednio 2% - przyp. red.)

źródło: Czerwionka-Leszczyny

Poleć na Facebook

Dodaj komentarz:

zaloguj się lub zarejestruj aby dodać komentarz